DÂY CHUYỀN VÀNG 61%

Mẫu Dây chuyền, vòng cổ nữ gắn đá màu và hột bẹt, chế tác bằng Vàng 61% của VJC 610.

vong-da-trang-flbuvg-02432-2.jpg