top of page

DÂY CHUYỀN NỮ VÀNG 61%

Mẫu Dây chuyền, vòng cổ nữ gắn đá màu và hột bẹt, chế tác bằng Vàng 61% của VJC 610.

kieng-co-kc-c120-57-01714.jpg
bottom of page