DÂY CHUYỀN NỮ VÀNG 61%

Mẫu Dây chuyền, vòng cổ nữ gắn đá màu và hột bẹt, chế tác bằng Vàng 61% của VJC 610.

kieng-vang-xoan3100th-09937.jpg