top of page
kieng-vang-KC-C120-25-01962.jpg

DÂY CHUYỀN NỮ VÀNG

Khám phá những mẫu Dây chuyền Nữ Vàng 61%, gắn Đá trắng, Đá màu, Pha Lê và hột bẹt của VJC 610.

bottom of page