top of page
nhan-nu-vang-nn698-tr-00947.jpeg

NHẪN NỮ VÀNG

Khám phá những mẫu Nhẫn Nữ Vàng 61% gắn Đá trắng, Đá màu và Hột bẹt của VJC 610.

bottom of page