top of page

NHẪN NỮ VÀNG 61%

Mẫu Nhẫn nữ gắn đá màu và hột bẹt, chế tác bằng Vàng 61% của VJC 610.

nhan-vang-nu-n95907-01627.jpg
bottom of page