Bông tai chanel vàng đá trắng

Bông tai chanel vàng đá trắng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.544 chỉ

Bông tai chanel vàng đá trắng

SKU: QB0069