Dây chuyền chanel vàng đá trắng VJC 610

Dây chuyền chanel vàng đá trắng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 1.028 chỉ

Dây chuyền chanel vàng đá trắng

SKU: DYC2597