Dây chuyền hoa vàng đá đen VJC 610

Dây chuyền hoa vàng đá đen.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 1.232 chỉ

Dây chuyền hoa vàng đá đen

SKU: DKY792-K