Dây chuyền vàng mặt chanel VJC 610

Dây chuyền vàng mặt chanel.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 1.028 chỉ

Dây chuyền vàng mặt chanel

SKU: DYC2597