Dây chuyền vàng mặt hoa - VJC 610

Dây chuyền vàng mặt hoa.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.855 chỉ

Dây chuyền vàng mặt hoa

SKU: DYC2689