Lắc tay chanel vàng đá trắng VJC 610

Lắc tay chanelvàng đá trắng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 6.935 chỉ

Lắc tay chanel vàng đá trắng

SKU: QL0159