Lắc tay LV vàng đá trắng VJC 610

Lắc tay LV vàng đá trắng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 2.091 chỉ

Lắc tay LV vàng đá trắng

SKU: LT61