Lắc tay Nam Gucci vàng VJC 610

Lắc tay Nam Gucci vàng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 7.329 chỉ

Lắc tay Nam Gucci vàng

SKU: HRGCI70