Lắc tay vàng LV Chanel đá trắng - VJC 610

Lắc tay vàng LV Chanel đá trắng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 3.539 chỉ

Lắc tay vàng LV Chanel đá trắng

SKU: QL0379