Mặt dây chữ H vàng đá trắng VJC 610

Mặt dây chữ H vàng đá trắng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.410 chỉ

Mặt dây chữ H vàng đá trắng

SKU: M19-AN