top of page
Mặt dây chuồn chuồn vàng đá trắng

Mặt dây chuồn chuồn vàng đá trắng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.518 chỉ

Mặt dây chuồn chuồn vàng đá trắng

SKU: MD414
    bottom of page