top of page
Mặt dây chuyền vàng nữ đá trắng VJC 610

Mặt dây chuyền vàng nữ đá trắng

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 1.5 chỉ

Đá: Cz màu trắng

Mặt dây chuyền vàng nữ đá trắng

SKU: MP986
  • Mặt dây chuyền vàng nữ đá trắng

    Tuổi Vàng: 61%

    Trọng lượng Vàng: Khoảng 1.5 chỉ

    Đá: Cz màu trắng

bottom of page