top of page
Nhẫn nữ Vàng đá màu đỏ VJC 610

Nhẫn nữ Vàng đá màu đỏ.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.543 chỉ

Nhẫn nữ Vàng đá màu đỏ

SKU: NN870-TR
    bottom of page