TRANG SỨC ĐÁ XANH BIỂN

Mẫu Trang sức đá màu Xanh nước Biển chế tác bằng Vàng 61% của VJC 610.

nhan-nam-vang-nnam010-04208.jpg