top of page

MẶT DÂY 

VÀNG 61%

Mẫu Mặt dây chuyền gắn đá màu và hột bẹt, chế tác bằng Vàng 61% của VJC 610.

mat-day-vang-m1972-00919.jpg
bottom of page