top of page

BÔNG TAI VÀNG 61%

Mẫu Bông tai gắn đá màu và hột bẹt, chế tác bằng Vàng 61% của VJC 610.

bong-tai-vang-B057-L.jpg
bottom of page