BÔNG TAI VÀNG 61%

Mẫu Bông tai gắn đá màu và hột bẹt, chế tác bằng Vàng 61% của VJC 610.

bong-tai-vang-B081-Tr-00774.jpg