top of page
bong-tai-vang-b137-tr-00460.jpg

BÔNG TAI VÀNG

Khám phá những mẫu Bông tai Vàng 61% gắn Đá trắng, Đá màu và Hột bẹt của VJC 610.

bottom of page