TRANG SỨC ĐÁ MÀU

Mẫu Trang sức đá màu, hột bẹt chế tác bằng Vàng 61% của VJC 610.

nhan-nam-vang-nn0106-v2.jpg