TRANG SỨC  ĐÁ MÀU

Mẫu Trang sức gắn đá màu và hột bẹt, chế tác bằng Vàng 61% của VJC 610.

Nhẫn Nam Rồng vàng đá xanh lá cây