TRANG SỨC ĐÁ NHIỀU MÀU

Mẫu Trang sức đá màu nhiều màu chế tác bằng Vàng 61% của VJC 610.