TRANG SỨC ĐÁ TRẮNG

Mẫu Trang sức đá màu trắng chế tác bằng Vàng 61% của VJC 610.