NHẪN CƯỚI VÀNG 61%

Mẫu cặp Nhẫn cưới gắn đá trắng, chế tác bằng Vàng 61% của VJC 610.

cap-nhan-cuoi-qnc08-00635-00459-3.jpg