TRANG SỨC VÀNG TRƠN

Mẫu Trang sức vàng trơn hoa văn, chế tác bằng Vàng 61% của VJC 610.

vong-vang-vjc-610.jpg