top of page

MẶT DÂY NAM VÀNG 61%

Mẫu Mặt dây chuyền vàng Nam gắn đá màu, chế tác bằng Vàng 61% của VJC 610.

mat-day-nam-vang-mal53-01015.jpg
bottom of page