TRANG SỨC ĐÁ MÀU ĐEN

Mẫu Trang sức đá màu đen chế tác bằng Vàng 61% của VJC 610.