top of page

BỘ NỮ TRANG VÀNG 61%

Mẫu Bộ Trang sức gắn đá màu và hột bẹt, chế tác bằng Vàng 61% của VJC 610.

bottom of page