bong-tai-cam-thach-vjc.jpg

Bông tai Vàng  

Khám phá các mẫu Bông tai Vàng 61% gắn đá, hột bẹt.

Dây chuyền Vàng 61%

Dây chuyền Vàng

Khám phá các mẫu Dây chuyền Vàng 61% gắn đá và hột bẹt.

mat-day-cam-thach-vjc.jpg

Mặt dây chuyền Vàng

Khám phá các mẫu Mặt Dây Vàng 61% gắn đá và hột bẹt.

nhan-nu-vang-nc3109-01983-vjc.jpg

Nhẫn nữ Vàng

Khám phá các mẫu Nhẫn nữ Vàng 61% gắn đá và hột bẹt.

nhan-nam-rong-vang-vjc.jpg

Nhẫn nam Vàng

Khám phá các mẫu Nhẫn nam Vàng 61% gắn đá và hột bẹt.

vong-nu-vyc1858-06058-vjc.jpg

Vòng Lắc tay Vàng

Khám phá các mẫu Vòng, Lắc tay Vàng 61% gắn đá, hột bẹt.