Bông tai vàng Cẩm thạch

Bông tai Vàng  

Khám phá các mẫu Bông tai Vàng 61% gắn đá, hột bẹt.

Dây chuyền vàng hoa

Dây chuyền Vàng

Khám phá các mẫu Dây chuyền Vàng 61% gắn đá và hột bẹt.

Mặt dây vàng cẩm thạch

Mặt dây chuyền Vàng

Khám phá các mẫu Mặt Dây Vàng 61% gắn đá và hột bẹt.

Nhẫn nữ Vàng bông hoa

Nhẫn nữ Vàng

Khám phá các mẫu Nhẫn nữ Vàng 61% gắn đá và hột bẹt.

Nhẫn nam rồng vàng

Nhẫn nam Vàng

Khám phá các mẫu Nhẫn nam Vàng 61% gắn đá và hột bẹt.

Vòng tay vàng đá trắng

Vòng Lắc tay Vàng

Khám phá các mẫu Vòng, Lắc tay Vàng 61% gắn đá, hột bẹt.