top of page
bong-tai-vang-b0003-th-00773.jpg

BÔNG TAI VÀNG

Khám phá các mẫu Bông tai Vàng 61% gắn đá, hột bẹt.

Dây chuyền vàng hoa

DÂY CHUYỀN VÀNG

Khám phá các mẫu Dây chuyền Vàng 61% gắn đá và hột bẹt.

mat-day-vang-mct013-n-01205.jpg

MẶT DÂY VÀNG

Khám phá các mẫu Mặt Dây Vàng 61% gắn đá và hột bẹt.

nhan-vang-nu-n95417-02340.jpg

NHẪN NỮ VÀNG

Khám phá các mẫu Nhẫn nữ Vàng 61% gắn đá và hột bẹt.

nhan-vang-nam-nn502-so-02618.jpg

NHẪN NAM VÀNG

Khám phá các mẫu Nhẫn nam Vàng 61% gắn đá màu.

Vòng tay vàng đá trắng

VÒNG TAY LẮC VÀNG

Khám phá các mẫu Vòng, Lắc tay Vàng 61% gắn đá, hột bẹt.

bottom of page