logo-vjc-610-2019.png

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ TP. HỒ CHÍ MINH - VJC 610

0314338657 do Sở KHĐT Tp.HCM cấp ngày 10/04/2017

10-12 Đường số 11, Phường 4, Quận 4, Tp.HCM

Hotline: 0909 939 566 - Tel: 028 2253 2763 - Email: vjchcm610@gmail.com

  • VJC 610 on Facebook
  • VJC 610 on Pinterest
  • VJC 610 on Twitter
  • VJC 610 on YouTube

© 2017 by VJC 610 | Wholesale Jewelry

bong-tai-vang-btu859-005-vjc.jpg

Bông tai Vàng  

Khám phá các mẫu Bông tai Vàng 61% gắn đá, hột bẹt.

Dây chuyền Vàng 61%

Dây chuyền Vàng

Khám phá các mẫu Dây chuyền Vàng 61% gắn đá và hột bẹt.

mat-day-vang-malphatban-004-2-vjc.jpg

Mặt dây chuyền Vàng

Khám phá các mẫu Mặt Dây Vàng 61% gắn đá và hột bẹt.

nhan-vang-nsh727-015-vjc.jpg

Nhẫn nữ Vàng

Khám phá các mẫu Nhẫn nữ Vàng 61% gắn đá và hột bẹt.

nhan-nam-nn56-031-2-vjc.jpg

Nhẫn nam Vàng

Khám phá các mẫu Nhẫn nam Vàng 61% gắn đá và hột bẹt.

lac-vang-lctkl523-040-1-vjc.jpg

Vòng Lắc tay Vàng

Khám phá các mẫu Vòng, Lắc tay Vàng 61% gắn đá, hột bẹt.