Bông tai ba bi vàng tòng teng VJC 610

Bông tai ba bi vàng tòng teng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.730 chỉ

Bông tai ba bi vàng tòng teng

SKU: B3BI