Bông tai bi vàng trung VJC 610

Bông tai bi vàng trung.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.457 chỉ

Bông tai bi vàng trung

SKU: BITRNA