Bông tai hai bi vàng VJC 610

Bông tai hai bi vàng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.671 chỉ

Bông tai hai bi vàng

SKU: B2BIDAY