Bông tai hai bi vàng tòng teng VJC 610

Bông tai hai bi vàng tòng teng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.547 chỉ

Bông tai hai bi vàng tòng teng

SKU: B2BI