top of page
Bông tai hoa đồng tiền vàng đá trắng VJC 610

Bông tai đồng tiền vàng đá trắng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.6 chỉ

Bông tai hoa đồng tiền vàng đá trắng

SKU: TBB879
    bottom of page