Bông tai hoa vàng đá trắng VJC 610

Bông tai hoa vàng đá trắng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.628 chỉ 

Bông tai hoa vàng đá trắng

SKU: TBB959