top of page
Bông tai hoa vàng

Bông tai hoa vàng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.592 chỉ

Bông tai hoa vàng

SKU: TBB692
    bottom of page