top of page
Bông tai tim vàng đá trắng VJC 610

Bông tai tim vàng đá trắng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.588 chỉ

Bông tai tim vàng đá trắng

SKU: TBB214
    bottom of page