top of page
Bông tai tòng teng bi vàng VJC 610

Bông tai tòng teng bi vàng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.67 chỉ

Bông tai tòng teng bi vàng

SKU: BCHAUCA8l
    bottom of page