Bông tai vàng tòng teng chuông VJC 610

Bông tai vàng tòng teng chuông.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.635 chỉ

Bông tai vàng tòng teng chuông

SKU: BKGICHUONG