top of page
Bông tai tòng teng vàng VJC 610

Bông tai tòng teng vàng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.73 chỉ

Bông tai tòng teng vàng

SKU: BK03XC7
    bottom of page