Bông tai tòng teng vàng VJC 610

Bông tai tòng teng vàng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.9 chỉ

Bông tai tòng teng vàng

SKU: BK05VT6