Bông tai trái tim vàng

Bông tai trái tim vàng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.218 chỉ

Bông tai trái tim vàng

SKU: BT445