Bông tai vàng bán nguyệt VJC 610

Bông tai vàng bán nguyệt.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.688 chỉ

Bông tai vàng bán nguyệt

SKU: BMNGUYET