Bông tai vàng bi VJC 610

Bông tai vàng bi.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.158 chỉ

Bông tai vàng bi

SKU: DTOM