Bông tai vàng khoen tròn

Bông tai vàng khoen tròn.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.250 chỉ

Bông tai vàng khoen tròn

SKU: BONGKHOENTRON