top of page
Bông tai vàng cóc ngậm tiền đá trắng VJC 610

Bông tai vàng đá trắng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.6 chỉ

Bông tai vàng cóc ngậm tiền đá trắng

SKU: B761
    bottom of page