Bông tai vàng tòng teng đá trắng VJC 610

Bông tai vàng tòng teng đá trắng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.849 chỉ 

Bông tai vàng tòng teng đá trắng

SKU: B1889