Bông tai xoắn 4 ống vàng VJC 610

Bông tai xoắn 4 ống vàng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.799 chỉ

Bông tai xoắn 4 ống vàng

SKU: XOAN4ONG