Bông tai vàng hột bẹt VJC 610

Bông tai vàng hột bẹt.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.595 chỉ

Bông tai vàng hột bẹt

SKU: B1910