Bông tai vàng tòng teng bi VJC 610

Bông tai vàng tòng teng bi.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.726 chỉ

Bông tai vàng tòng teng bi

SKU: BTTTBI