Bông tai vàng tòng teng VJC 610

Bông tai vàng tòng teng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.537 chỉ

Bông tai vàng tòng teng

SKU: BTTLAL