Cặp Nhẫn cưới Love vàng đá trắng VJC 610

Cặp Nhẫn cưới vàng đá trắng.

VJC 610 bán sỉ nữ trang cho các tiệm vàng tại Tp.HCM và trên toàn quốc.

Tuổi Vàng: 61%

Trọng lượng Vàng: Khoảng 0.635 & 0.459 chỉ

Cặp Nhẫn cưới Love vàng đá trắng

SKU: QNC08